Overzicht

BrainCTR in het kort met tarieven.

Waarom?

Psychotherapie in het kader van “Trauma healing, Personal development, Performance & Wellbeing”. Cliënten wil immers hetzelfde: zich beter voelen & beter kunnen presteren (en/of succesvol zijn).

Enerzijds gebruik ik daarvoor neurotechnieken (*), waarbij ik afwijkingen in het hersenfunctioneren opspoor en dit terug naar de norm train. Dit werkt drieledig:

1/ het verdiept en reguleert de slaap waardoor natuurlijke herstelprocessen vanzelf op gang komen;

2/ er treedt verwerking op van trauma of verlieservaringen en onverwerkte frustraties, waardoor emotieregulatie herstelt;

3/ en het hersennetwerk wordt algemeen versterkt waardoor biologische tekorten worden verminderd of weggewerkt.

De cliënt krijgt zo meer energie om zich op doelen te focussen of de kwaliteit van leven te verbeteren.

Anderzijds begeleid ik dit proces psychotherapeutisch, waarbij ik in een eerste fase rouwprocessen ondersteun met systeem- en gedragstherapeutische inzichten en hypnotherapie in functie van dissociatie/integratie en pijnverwerking. Nadien volgt een oplossingsgericht traject om de huidige context af te stemmen met de authentieke beleving en wensen door activatie van een positieve focus en doelgericht aangepast [ifv. eigen doelen] gedrag. Bij ernstig psychotrauma en conversie/dissociatie lopen deze processen door elkaar.


(*) Dit is het trainen van hersenen dmv. een dynamisch gekwantificeerd (q) EEG (elektroencephalogram) -met LORETA- met film of muziek als referentiepunt en beloning (operante conditionering). Ik kan ook magnetische of elektrische stimulatie toevoegen om de neuroplasticiteit vóór de training te versterken en het natuurlijke leerproces te ondersteunen.

Wat?

Gewoonlijk stapt een cliënt in een traject van 30 weken, bij aanvang 2x per week, waarbij ik pauzes inlas om de cliënt de nodige verwerkingsruimte te gunnen of (neurotherapeutisch) de geconsolideerde resultaten te beoordelen (definitief na 3 weken).

Ik laat de cliënt zelf aan het stuur, maar vraag toch een zeker commitment van 15 neurotherapeutische sessies.  De eerste 5 tot 10 sessies zijn immers nodig om de slaap te verdiepen; de 7de tot 15de sessie zijn nodig om de emotionele baggage te verwerken en de eerste positieve resultaten te consolideren. Focus en concentratie volgt wanneer de slaap is hersteld en/of psychische energie zich vrijmaakt.

Cliënten kunnen zich in die eerste periode moe en slecht voelen door het herstel- en verwerkingsproces (rouw). Het is niet aangewezen dit af te breken, doch net positief te ondersteunen in functie van (zelf)acceptatie en verliesverwerking. Ik vind het belangrijk net dan beschikbaar te zijn en dit op een gezonde manier te ondersteunen.

Bij biologische tekorten zoals een nog onvoldoende sterk hersennetwerk of mindere myelinisatie (bv. aandachtsproblemen bij kinderen) of pathologische werking van hersengebieden – of netwerken (bv. bij hypoperfusie of aangeboren of verworven hoofdtrauma) loopt de neurotherapie verder in functie van hoe de hersenen zich aanpassen en de mate van vooruitgang die kan worden geboekt. Ik stel hiervoor een minimum van 30 sessies met transparante communicatie over de resultaten om dit tempo in overleg aan te passen (Dit uiteraard bij grote kans tot herstel of verbetering. In sommige gevallen onderneem ik 1 of 3 proefsessies vóór we een verder behandelplan instellen.)

Sowieso stel ik bij al de kinderen (ook deze met een mentale handicap of ASS –autisme-) vast dat zij beter slapen, rustiger worden en meer ‘openbloeien’, wat zich toont in verbeterde aandacht, spontane sociale interactie (zelfs humor), meer cognitieve flexibiliteit en aangepast exploratiegedrag.

Cliënten met een belastend psychisch en emotioneel verleden hebben baat bij voortgezette psychotherapie. Bij ernstig trauma is er soms voorafgaand inleidende psychotherapie om de veerkracht te verhogen in functie van traumafobie en dissociatietriggers (hypnotherapeutische gesprekken en sensomotorische ingrepen om de window of tolerance te beïnvloeden en te verruimen). Het totale proces kan meer dan drie jaar in beslag nemen, waarbij zij niet voortdurend in therapie hoeven te zijn. Na dit intensievere traject van een half jaar, geven zij zelf meestal het tempo aan of roepen me in wanneer nodig. Ik blijf hen dikwijls op afstand volgen en blijf per mail of telefonisch beschikbaar. Meestal wordt nog een extra controlesessie neurotherapie ondernomen of een heropname van een tweetal sessies na een moeilijke periode of verstoorde slaap. Belangrijk is dat cliënten psychisch-emotioneel blijven groeien en iedere nieuwe stap met vertrouwen kunnen aangaan.

Er wordt ook gewerkt in functie van medicatie-afbouw of –stabilisatie en dit dan in samenspraak met de huisarts of  behandelend psychiater. Ik probeer de communicatie daarover zoveel mogelijk in handen van de clënt te laten, doch blijf beschikbaar voor informatie of ondersteuning over de behandeling. Mocht ik bezorgd zijn of onregelmatigheden bemerken mbt. andere therapieën, neem ik spontaan contact met de betreffende behandelaar op.

Hoe?

Iedereen kan zich vrij aanmelden: telefonisch (0468/ 11 66 66) of per mail (info@brainctr.be). Een afspraak op korte termijn is meestal mogelijk.

Een uitgebreide intake met qEEG-meting en advies neemt 1,5u tot 2u in beslag. Omdat ik echter laagdrempelig wil werken en sommigen hersentechnieken of psychotherapie wat beangstigend vinden, voorzie ik ook advies- en coachingsgesprekken van een half uur.

U kan kiezen voor een psychotherapiesessie van 40 min of 1u.

Een neurotherapietraining neemt minimum 1u in beslag.

Een training waarin een uitgebreide meting wordt ondernomen met aanpassing van het protocol (dit is nodig na maximaal 4 sessies, doch ik ben voorstander van een pre- en postmeting bij iedere neurofeedbacksessie) of een uitgebreide psychotherapiesessie (Lego-opstelling of familie- of relatietherapie) vraagt 1,5u. Ook wanneer ik neurostimulatie toevoeg verlengt de tijd tot minstens 1,5u.

Bij aanvang is neurotherapie à rato van 2x de week noodzakelijk, enerzijds om de hersenen tot regulatie en herstel aan te zetten, nadien om het proces psychotherapeutisch te ondersteunen. Bij coaching- of adviesgesprekken of enkel psychotherapeutische begeleiding bepaalt de cliënt zelf de frequentie.

Zie hierbij het prijzenstelsel. Ik ben officieel erkend en kan dus voorzien in de wettelijke terugbetaling (afhankelijk van het ziekenfonds en de maatregel van M. De Block) (**).

 • Coaching & adviesgesprek (1/2u): 45€


 • Intake + qEEG-meting (1,5-2u): 120€


 • Intake + qEEG-meting & verslag (1,5 – 2u): 200€


 • Neurofeedbacktraining (1u):  90€


 • Psychotherapie (40 min): 60€


 • Psychotherapie (1u): 90€


 • Uitgebreid consult (1,5u): 120€


 • Lego-sessie (opstelling)  (1,5u): 120€


 • Familie- of relatietherapie (1,5u): 120€


 • Neurofeedback + meting & protocol (1,5u): 120€


 • Neurofeedback + stimulatie (2u): 135€


Neurotraject

spreiding over 30 weken, mogelijk maandelijks te betalen:

 • Neuropsy pakket
 • 20 weken

 • 2.700€

 • (90€/week, 30 weken)

 • 16 sessies neurotherapie

 • 5 protocolaanpassingen

 • 14 sessies psychotherapie

 • incl. één Lego en één uitgebreide sessie

 • Neurostim pakket
 • 20 weken

 • 3.000€

 • (100€/week, 30 weken)

 • 30 sessies neurotherapie

 • incl. 6 met neurostimulatie

 • (ondersteunend magnetisch of ingrijpend elektrisch)

 • 7 protocolaanpassingen

 • Neurostim ext. pakket
 • 20 weken

 • 3.300€

 • (€110/week, 30 weken)

 • 30 sessies neurotherapie

 • incl. 15 met neurostimulatie

 • (ondersteunend magnetisch of ingrijpend elektrisch)

 • 7 protocolaanpassingen

(**) Met 1 op 3 volwassenen en 1 op 5 kinderen met emotionele, psychische en/of slaapproblemen (Vlaamse gezondsheidsenquête 2013), ben ik absoluut voorstander van een effectieve, laagdrempelige begeleiding of behandeling…


Voor wie?

Eerstelijns- en tweedelijnszorg voor kinderen, volwassenen, ouderen, gezinnen en koppels. Ik heb goede resultaten met behandeling van AD(H)D, HSP, concentratieproblemen, slaapproblemen, stress, burnout, depressie, PTSS, familie- en relatieproblemen, omgaan met pesten en ondersteuning bij moeilijke situaties. Zelfs ernstige conversiepatiënten hielp ik terug op de been. Ik heb ook ervaring met/in het bedrijfsleven en kan dus werken vanuit de realiteit en filosofische overtuigingen van de cliënt.

Waar?

 • Bogaardenstraat 7B1, 3290 Diest

Meer informatie vind je op de website en onder de “Frequently Asked Questions”:  www.brainctr.be/faq

Ik raad ook de documentaire aan van Hilde Van Mieghem: “Als je eens wist” Je kan deze hier gratis online bekijken.

Heb je nog vedere vragen of wil je meer informatie?

Laat me een mailtje en ik kom je graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Hannelore Nys,  Klin. Psycholoog

Erkenningsnr. 762112952

Visumnr. 264659

RIZIVnr. 7-00266-74-000

0468/ 11 66 66

Back to Top