Overzicht

BrainCTR in het kort met tarieven.

 

Waarom?

Therapie in het kader van “Trauma healing, Personal development, Performance & Wellbeing”. Iedereen die zich aanmeldt wil immers hetzelfde: zich beter voelen & beter kunnen presteren (en/of succesvol zijn).

Naast ELP – (Eerstelijn – psychologische) en korte coaching-gesprekken, begeleid ik dit proces psychotherapeutisch, waarbij ik in een eerste fase rouwprocessen ondersteun met systeem- en gedragstherapeutische inzichten en hypnotherapie in functie van dissociatie/integratie en pijnverwerking. Nadien volgt een oplossingsgericht traject om de huidige context af te stemmen met de oprechte beleving en wensen door activatie van een positieve focus en doelgericht aangepast [ifv. eigen doelen] gedrag. Bij ernstig psychotrauma en conversie/dissociatie lopen deze processen door elkaar.

Anderzijds kan je beroep doen op  neurotechnieken (*), waarbij ik afwijkingen in het hersenfunctioneren opspoor en dit terug naar de norm train. Dit werkt drieledig:

1/ het verdiept en reguleert de slaap waardoor natuurlijke herstelprocessen vanzelf op gang komen;

2/ er treedt verwerking op van trauma of verlieservaringen en onverwerkte frustraties, waardoor emotieregulatie herstelt;

3/ en het hersennetwerk wordt algemeen versterkt waardoor biologische tekorten worden verminderd of weggewerkt.

Je krijgt zo meer energie om je op doelen te focussen of de kwaliteit van leven te verbeteren.


(*) Dit is het trainen van hersenen dmv. een dynamisch gekwantificeerd (q) EEG (elektroencephalogram) -met LORETA- met film of muziek als referentiepunt en beloning (operante conditionering). Ik kan ook magnetische of elektrische stimulatie toevoegen om de neuroplasticiteit vóór de training te versterken en het natuurlijke leerproces te ondersteunen.

Neurotherapie wordt enkel toegevoegd op uitdrukkelijke aanvraag en na toestemming van de cliënt.

Wat?

Gewoonlijk stapt een cliënt in een traject van 30 weken, bij aanvang 2x per week, waarbij ik pauzes inlas om de nodige verwerkingsruimte te gunnen of (neurotherapeutisch) de geconsolideerde resultaten te beoordelen (definitief na 3 weken).

Ik laat je zelf aan het stuur, maar vraag bij neurotherapie, toch een zeker commitment van 15 neurotherapeutische sessies.  De eerste 5 tot 10 sessies zijn immers nodig om de slaap te verdiepen; de 7de tot 15de sessie zijn nodig om de emotionele baggage te verwerken en de eerste positieve resultaten te consolideren. Focus en concentratie volgt wanneer de slaap is hersteld en/of psychische energie zich vrijmaakt.

Je kan je in die eerste periode moe en slecht voelen door het herstel- en verwerkingsproces (rouw). Het is niet aangewezen dit af te breken, doch net positief te ondersteunen in functie van (zelf)acceptatie en verliesverwerking. Ik vind het belangrijk net dan beschikbaar te zijn en dit op een gezonde manier te ondersteunen.

Bij biologische tekorten zoals een nog onvoldoende sterk hersennetwerk of mindere myelinisatie (bv. aandachtsproblemen bij kinderen) of pathologische werking van hersengebieden – of netwerken (bv. bij hypoperfusie of aangeboren of verworven hoofdtrauma) loopt de neurotherapie verder in functie van hoe de hersenen zich aanpassen en de mate van vooruitgang die kan worden geboekt. Ik stel hiervoor een minimum van 30 sessies met transparante communicatie over de resultaten om dit tempo in overleg aan te passen (Dit uiteraard bij grote kans op herstel of verbetering. In sommige gevallen onderneem ik 1 of 3 proefsessies vóór we een verder behandelplan instellen.)

Sowieso stel ik bij al de kinderen (ook deze met een mentale handicap of ASS –autisme-) vast dat zij beter slapen, rustiger worden en meer ‘openbloeien’, wat zich toont in verbeterde aandacht, spontane sociale interactie (zelfs humor), meer cognitieve flexibiliteit en aangepast exploratiegedrag.

Cliënten met een belastend psychisch en emotioneel verleden hebben baat bij voortgezette psychotherapie. Bij ernstig trauma is er soms voorafgaand inleidende psychotherapie om de veerkracht te verhogen in functie van traumafobie en dissociatietriggers (hypnotherapeutische gesprekken en sensomotorische ingrepen om de window of tolerance te beïnvloeden en te verruimen). Het totale proces kan meer dan drie jaar in beslag nemen, waarbij je niet voortdurend in therapie hoeft te zijn. Na dit intensievere traject van een half jaar, geven cliënten zelf meestal het tempo aan of roepen me in wanneer nodig. Ik blijf hen dikwijls op afstand volgen en blijf per mail of telefonisch beschikbaar. Meestal wordt nog een extra controlesessie neurotherapie ondernomen of een heropname van een tweetal sessies na een moeilijke periode of verstoorde slaap. Belangrijk is dat je psychisch-emotioneel blijft groeien en iedere nieuwe stap met vertrouwen kan aangaan.

Er wordt ook gewerkt in functie van medicatie-afbouw of –stabilisatie en dit dan in samenspraak met de huisarts of  behandelend psychiater. Ik probeer de communicatie daarover zoveel mogelijk in handen van de cliënt te laten, doch blijf beschikbaar voor informatie of ondersteuning over de behandeling. Mocht ik bezorgd zijn of onregelmatigheden bemerken mbt. andere therapieën, neem ik spontaan contact met de betreffende behandelaar op.

Hoe?

Om laagdrempelige, snelle en kortdurende psychische hulp te bieden, voorzie ik in Eerstelijnspsychologie (ELP) in Diest en Beringen in samenwerking met de overheid, Eerstelijnszone Demerland en het Eerstelijnsnetwerk van Leuven-Diest-Aarschot (Diletti) en West-Limburg (Netwerk Reling). Dit is inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekstherapie waarvoor je je vrij bij mij kan aanmelden:

Telefonisch (0468/ 11 66 66) of per mail (info@brainctr.be). Een afspraak op korte termijn is meestal mogelijk.

Bij doorverwijzing voor gespecialiseerde psychotherapie (trauma) kan je ook bij mij terecht.

CONSULTATIE:

De intake is volledig kosteloos (60 min)

BEHANDELING:

ELP-sessies met een maximum van 7 per jaar zijn €11 per sessie (tussen 50min – 1u). Dit wil niet zeggen dat je 7 sessies nodig hebt.

Voor verdere begeleiding (tweedelijns) kan je kiezen voor een psychotherapiesessie van 40 min (€65) of 1u (€100).

Een uitgebreider consult (Lego-opstelling of uitgebreide familie- of relatietherapie) vraagt 1,5u (€130).

Ik voorzie ook in korte coachingsgesprekken van een half uur (€55).

NEUROMODULATIE:

Een qEEG-meting duurt minimum 45 minuten (€90) en wordt niet ondernomen vòòr er eerst een voorafgaandelijk gesprek heeft plaatsgevonden. Neem hiervoor contact op.

Een neurotherapietraining neemt minimum 1u tot 1u30 in beslag (€130). Hierbij wordt een meting ondernomen (pre en post) met aanpassing van het protocol. Bij een neurotherapietraject kunnen andere prijzen worden gehanteerd, afhankelijk van de duur en aard van de behandeling.

Ook wanneer ik neurostimulatie toevoeg verlengt de tijd tot minstens 1,5u en worden andere prijzen toegepast.

Bij aanvang is neurotherapie à rato van 2x de week noodzakelijk, enerzijds om de hersenen tot regulatie en herstel aan te zetten, nadien om het proces eventueel psychotherapeutisch te ondersteunen. Bij coachinggesprekken of enkel psychotherapeutische begeleiding bepaalt de cliënt zelf de frequentie.

Ik ben officieel erkend en kan dus voorzien in de wettelijke terugbetaling (afhankelijk van je ziekenfonds) (**). Afhankelijk van de op maat behandeling wordt bij intake voor neurotherapie een neurotraject met prijsofferte en betaalmogelijkheden voorgesteld.

[(**) Met 1 op 3 volwassenen en 1 op 5 kinderen met emotionele, psychische en/of slaapproblemen (Vlaamse gezondsheidsenquête 2013), ben ik absoluut voorstander van een effectieve, laagdrempelige begeleiding of behandeling voor iedereen bij iedere psycholoog

Meer info over een algemene terugbetaling: terugbetaling


Voor wie?

Eerstelijns- en tweedelijnszorg voor kinderen, volwassenen, ouderen, gezinnen en koppels. Ik heb goede resultaten met behandeling van AD(H)D, HSP, concentratieproblemen, slaapproblemen, stress, burnout, depressie, PTSS, familie- en relatieproblemen, omgaan met pesten en ondersteuning bij moeilijke situaties. Zelfs ernstige conversiepatiënten hielp ik terug op de been. Ik heb ook ervaring met/in het bedrijfsleven en kan dus werken vanuit de realiteit en filosofische overtuigingen van de cliënt.

Waar?

  • Schoenmakersstraat 8B3, 3290 Diest

Meer informatie vind je op de website en onder de “Frequently Asked Questions”:  www.brainctr.be/faq

Heb je nog vedere vragen of wil je meer informatie?

Laat me een mailtje en ik kom je graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Hannelore Nys,  Klin. Psycholoog

Erkenningsnr. 762112952

Visumnr. 264659

RIZIVnr. 7-00266-74-000

0468/ 11 66 66

Back to Top