Neurofeedback

Waarom neurofeedback?

Door rechtstreeks in te grijpen op de hersenen en deze aan te zetten tot zelfhealing of optimalisatie, kan het algemeen welbevinden effciënt worden verhoogd, medicatiegebruik worden verminderd of zelfs worden vermeden en topprestaties worden nagestreefd.


Het lichaam is zelfgenezend en homeostatisch opgebouwd. Dat wil zeggen dat het lichaam dynamisch balanceert rond een ’setpoint’ of een innerlijk geprogrammeerde basistoestand (baseline). Het lichaam adapteert daarbij continu aan veranderende omstandigheden waardoor het zichzelf steeds opnieuw reguleert om de setpoint na te streven. Het maakt daarbij vooral gebruik van feedback-systemen, waarbij het resultaat van aanpassingen wordt teruggekoppeld naar controlegebieden. Zo regelen deze voortdurend de manier waarop en de mate waarin het lichaam zich dient aan te passen. Dit om enerzijds aan veranderingen te kunnen voldoen en anderzijds de setpoint terug na te streven. 

Wanneer deze regelsystemen slecht zijn afgesteld en er klachten komen, kunnen we deze middels neurofeedback herprogrammeren. Op deze manier herstelt het lichaam zichzelf. We doen dit door een terugkoppeling te maken naar de hersenen via een auditieve en/of visuele prikkel en dit nadat de hersenen zich hebben gereguleerd naar wat is ingesteld als een klachtenvrije of optimale werking (optimalisatie van het hersennetwerk). Door het ontvangen van de positieve respons, leren de hersenen zich aan te passen aan de omgeving of verwachtingen. Dit gebeurt niet alleen door de interne feedback-systemen te herconditioneren, doch in respons zal het lichaam ook de communicatie op celniveau of zelfs de anatomische structuur optimaliseren door een proces dat neuroplasticiteit heet, waardoor uiteindelijk ook de setpoint wordt gereset.

Tags: Brain CTR!, Neurofeedback

Back to Top