Met Toby (Tobber)

 De hersenen sturen onze gedachten.
Wanneer we de hersenen beïnvloeden, is het veranderen van hoe we denken gemakkelijk. 

Neurotechnieken in de praktijk

Maak kennis met BrainCTR!

Neurofysiologie

The science

View Profile

Neurofysiologie

Neurofeedback

In practice

View Profile

Neurofeedback

Hannelore

You're welcome!

View Profile

Hannelore

neurofeedback

BrainCTR gebruikt neurotechnieken die een betere hersenwerking stimuleren.

Loreta-Z Neurofeedback

De positieve resultaten van neurofeedback zijn in tal van wetenschappelijke studies aangetoond. Neurofeedback wordt in het bijzonder aanbevolen bij ADHD en zal in de meeste gevallen het nemen van medicatie (methylfenidaat, atomoxetine, neuroleptica, TCA of SNRI’s) vermijden. Neurofeedback is goed geïntegreerd bij TBI (hersentrauma), migraine en epilepsie. Dit is niet te verwonderen, gezien neurofeedback de eerste onderzoeken kende bij ADHD (J. Lubar en M. Sterman, ’76) en het EEG als diagnostisch middel dagelijks in de neurologische praktijk wordt gebruikt voor aandoeningen zoals epilepsie. Door het kwantificeren en normeren met LORETA kent het EEG nu ook (en vooral) toepassing in de psychiatrie en psychotherapie. Recente klinische studies over de nieuwe Loreta-Z NFB-techniek tonen dan ook veelbelovende resultaten aan bij oa. leer- en geheugenproblemen, depressie en angst.

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is het trainen van de hersenen op het niveau vóór ons bewustzijn hierover controle heeft. Dit gebeurt door middel van het meten en kwantificeren van hersengolven. Hersengolven zijn immers het uiterlijke gedrag van de werking van de hersenen. Wanneer we het juiste patroon aan hersengolven belonen, versterken we die hersenactiviteit die spontaan optimaal gedrag initieert. Hierdoor nemen klachten af of worden prestaties versterkt.


Hersengolven

hersengolven

8 /19 kanalen zichtbaar, opname via Neuroguide©

Voor wie is neurofeedback?

Hulpvragen variëren van cognitieve en emotionele dysfuncties, zoals stress, depressie, burn-out, angst, aandachts-, concentratie- of geheugenproblemen, leer- gedrags- of ontwikkelingsstoornissen, psychotrauma,…

maar ook slaapproblemen, hoofdpijn (migraine), whiplash, hoofdtrauma, epilepsie tot zelfs het versterken van topprestaties in sport of het bedrijfsleven.

Loreta-Z Neurofeedback is, in tegenstelling tot de meeste medicatie, een veilige manier om hersenen tot ontwikkeling en genezing aan te zetten. Het bootst de natuurlijke leervaring van de hersenen na en kent daardoor blijvende resultaten. #de voorkeursbehandeling bij kinderen!

Meer weten over neurofeedback? Bekijk onze FAQ

Neurostimulatie

Wanneer neurofeedback op korte termijn onvoldoende in herstel voorziet, vult BrainCTR aan met hersenstimulatie. Dit kan onder de vorm van elektrische (tDCS, tACS of tRNS) of magnetische stimulatie (pEMF; ook mogelijk op basis van hartritmevariabiliteit -HRV-) Dit is het geval bij verzwakte hersenstructuren of primair biochemische tekorten. Neurostimulatie kan ook worden ingezet om tijdelijk te genieten van extra cognitief vermogen in het kader van peak performances.

Meer daarover vind je hier

… Voor iedereen die zijn levenskwaliteit of prestaties wil verbeteren!

Back to Top