Kids

Neurofeedback bij kinderen… De voorkeursbehandeling!   Een kind is geen imperfecte volwassene, maar een perfect kind…  Soms stel ik het ouders andersom voor. Een visualisatieoefening. Stel je eens voor dat je de perfecte ouder was. Je deed alles precies zoals het hoort en maakte nooit een fout… (mocht het al kunnen; eens in een visualisatie…

Read More →

Neurofeedback

Waarom neurofeedback? Door rechtstreeks in te grijpen op de hersenen en deze aan te zetten tot zelfhealing of optimalisatie, kan het algemeen welbevinden effciënt worden verhoogd, medicatiegebruik worden verminderd of zelfs worden vermeden en topprestaties worden nagestreefd. Wanneer deze regelsystemen slecht zijn afgesteld en er klachten komen, kunnen we deze middels neurofeedback herprogrammeren. Op deze…

Read More →

Voor en na

Dit is wetenschap! BrainCTR gaat voor wat werkt… De resultaten van Loreta-Z NFB kunnen keer op keer exact worden opgevolgd in brain maps of in interprogressie charts. Voor en na Visuele resultaten van oppervlakte-power, Loreta coherentie-metingen en Loreta bron-activiteit. (groen=normaal, blauw= te weinig, rood=te veel).   Vincent, 31j, onderwijzer,  kenmerken van narcolepsie en ADD. Bijkomende problemen…

Read More →

NFB praktijk

Hoe ziet de praktijk eruit? Om Loreta-Z NFB (Neuroguide®) uit te kunnen voeren, krijgt de cliënt eerst de sensoren-cap op het hoofd geplaatst in een montage waarbij beide gekoppelde oorelectrodes als referentie fungeren. Er wordt dan een EEG in rust genomen, wat nadien wordt gekwantificeerd met het software-programma. Dit qEEG geeft een neurofysiologisch beeld in…

Read More →

Beautiful Love

Liefde voor muziek… en hersenen!   Wanneer je wenst te verbeteren, hoop je snel de juiste hersenpatronen te realiseren  Wanneer de muziek speelt, is dat dus goed nieuws en werkt dit belonend. De hersenen maken als gevolg dopamine aan (beloning), wat op zijn beurt neuroplasticiteit en dus aanpassing van de hersenen teweeg brengt. (operante conditionering)     Wanneer er…

Read More →

Loreta-Z NFB

Neurofeedback en de Loreta z-score techniek. Neurofeedback kent reeds een lange geschiedenis waarin een kleine groep aan experimentele psychologen ontdekten dat we de eigen hersengolven kunnen beïnvloeden, tot een revolutionaire behandelmethode in functie van een klachtenvrij beeld. Door ontwikkeling in hersenbeeldvorming, technologische en digitale vernieuwingen, mathematische modellen en netwerktheorieën, kent de techniek vandaag vernieuwde toepassing…

Read More →

Back to Top