Erkenning

Erkenning: 762112952 Visum: 264659 RIZIV: 7-00266-74-000 Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/profile/public-profile/12907   Lid van VVKP (Vlaamse Psychologen) en VVDO (Oplossingsgerichte psychologen)  

Kids

Neurofeedback bij kinderen… De voorkeursbehandeling!   Een kind is geen imperfecte volwassene, maar een perfect kind…  Soms stel ik het ouders andersom voor. Een visualisatieoefening. Stel je eens voor dat je de perfecte ouder was. Je deed alles precies zoals het hoort en maakte nooit een fout… (mocht het al kunnen; eens in een visualisatie…

Read More →

Neurofeedback

Waarom neurofeedback? Door rechtstreeks in te grijpen op de hersenen en deze aan te zetten tot zelfhealing of optimalisatie, kan het algemeen welbevinden effciënt worden verhoogd, medicatiegebruik worden verminderd of zelfs worden vermeden en topprestaties worden nagestreefd. Wanneer deze regelsystemen slecht zijn afgesteld en er klachten komen, kunnen we deze middels neurofeedback herprogrammeren. Op deze…

Read More →

Voor en na

Dit is wetenschap! BrainCTR gaat voor wat werkt… De resultaten van Loreta-Z NFB kunnen keer op keer exact worden opgevolgd in brain maps of in interprogressie charts. Voor en na Visuele resultaten van oppervlakte-power, Loreta coherentie-metingen en Loreta bron-activiteit. (groen=normaal, blauw= te weinig, rood=te veel).   Vincent, 31j, onderwijzer,  kenmerken van narcolepsie en ADD. Bijkomende problemen…

Read More →

NFB praktijk

Hoe ziet de praktijk eruit? Om Loreta-Z NFB (Neuroguide®) uit te kunnen voeren, krijgt de cliënt eerst de sensoren-cap op het hoofd geplaatst in een montage waarbij beide gekoppelde oorelectrodes als referentie fungeren. Er wordt dan een EEG in rust genomen, wat nadien wordt gekwantificeerd met het software-programma. Dit qEEG geeft een neurofysiologisch beeld in…

Read More →

Neuroplasticiteit

-een film van Sentis- Neuroplasticiteit verwijst naar het vermogen van het brein om zich structureel en functioneel aan te passen op basis van (nieuw verworven) ervaring. Vroeger dachten wetenschappers dat de fysieke structuur van het volwassen brein permanent was. Recente wetenschap toont echter aan dat de hersenen continu neuronale verbindingen maken en bestaande aanpassen. Dit is…

Read More →

Beautiful Love

Liefde voor muziek… en hersenen!   Wanneer je wenst te verbeteren, hoop je snel de juiste hersenpatronen te realiseren  Wanneer de muziek speelt, is dat dus goed nieuws en werkt dit belonend. De hersenen maken als gevolg dopamine aan (beloning), wat op zijn beurt neuroplasticiteit en dus aanpassing van de hersenen teweeg brengt. (operante conditionering)     Wanneer er…

Read More →

Stap voor stap

Hoe werken de hersenen dan precies?   Een complex domotica-systeem Een feedbacksysteem is vergelijkbaar met een thermostaat die de verwarming laat opspringen wanneer het in huis te koud aanvoelt, om opnieuw te laten afspringen wanneer de setpoint van 21 graden is bereikt. Ons lichaam functioneert echter meer zoals een bijzonder complex domotica-systeem, waarbij de verwarming…

Read More →

qEEG

Wat is een qEEG?   Een qEEG is een belangrijk hulpmiddel in het diagnostisch proces, waarbij hersenfuncties in kaart worden gebracht. Het levert het unieke neurofysiologische profiel op van een individu en geeft eventuele verstoringen in de werking van hersengebieden en -netwerken aan.   Hoe ziet een qEEG er precies uit?   Een allereerste vorm…

Read More →

Conditionering

DUT en de hond van Pavlov. De hond van Pavlov kennen de meesten wel. Het is de hond die de geschiedenisboeken haalde met te saliveren (kwijlen) toen de bel het eten aankondigde. Dat lijkt niets speciaals. Menig baasje weet hoe verlekkerd dieren reageren op de gekste signalen die eten lijken aan te kondigen. Het verfrommelen…

Read More →

Back to Top