Xtra Gb!

BrainCTR biedt sinds kort ook hersenstimulatie aan via de nieuwste neurotechnologie!


Hersenstimulatie

Transcraniële elektrische stimulatie (tES) werkt in op de elektrische lading en dus plasticiteit van hersencellen, zodat deze tijdelijk (5 tot 7 uur) vatbaarder zijn voor leerprocessen: ophalen, verwerken en aanleren van informatie. BrainCTR zet dit in om de efficiëntie van neurotherapie te versterken of om te ondersteunen in peak performances (cognitive enhancement bij vb. wedstrijden, contractonderhandelingen, creatieve brainstorming, enz.)

Een casestudie als voorbeeld.

Cliënt, 18jaar, 1ste bach. biologie

concentratiestoornissen, tics en anticipatieangst, vnl. vanuit een biologisch deficit.

Onderstaande overzichten zijn een eenvoudige visuele verduidelijking van de functionele connectiviteit dmv. coherentie via de verschillende hersengebieden in linkerhersenhelft (LH) en rechterhersenhelft (RH). Eenvoudig gezegd wordt hieruit opgemaakt hoe goed de verschillende hersengebieden samenwerken.

Vanuit de hersenatlas (Brodmann) heeft ieder hersengebied een nummer gekregen. Deze wordt nog steeds gebruikt ifv. topografie (locatiebepaling). Eén tekening illustreert dus in welke mate één hersengebied (nummer; LH/RH) samenwerkt met alle andere (de nummertjes op de linkse as; de onderste as geeft de frequentiespectra aan cfr. hersengolven).

Groen is binnen de norm en dus normaal samenwerkend. Van oranje naar rood is te sterk samenhangend, van lichtblauw tot diep blauw is te weinig coherent. Door de specifieke afwijkingen, kunnen we ook opmaken over welke netwerken met bijgaande functies dit gaat.

NFB0

We merken duidelijk afwijkingen in de samenwerking van hersengebieden. Verschillende netwerken zijn verstoord. Een belangrijk gevolg hiervan is overmatige activatie van BA33, een gebied bekend met pijnbeleving, schuld en schaamte (anticipatieangst!) en een belangrijke motor in alteratie van bewustzijnstoestanden zoals bij dissociatie, concentratiestoornissen door afwezigheid, maar ook als gevolg van middelenmisbruik. Dit verklaart grotendeels de klachten.

BA33

Deze cliënt is zodoende met 3D neurofeedback gestart.

Hieronder zijn de resultaten na 5 en 10 sessies afgebeeld. We merken nu duidelijker om welke netwerken het gaat (initiële maskering-compensatie verdwijnt, onderliggende neurobiologische problematiek wordt duidelijk)  en zien ook stelsematig verbetering.

Na 5 beurten 3D neurofeedback (Neuroguide©)

.

NFB5

Na 10 beurten 3D neurofeedback (Neuroguide©)

NFB10

De functionele werking is echter nog onvoldoende binnen de norm door onderliggende structureel-biochemische problemen, die ondertussen ook duidelijker zijn geworden. (We gebruiken ook andere parameters om dit op te sporen met Loreta bronlokalisatie) We behandelen de cliënt zodoende met 1 sessie hersenstimulatie (hier: tACS), specifiek op de afwijkende frequenties en gebieden die “enhancement” behoeven. We laten dit nadien onmiddellijk volgen met een sessie 3D neurofeedback. De resultaten ziet u hieronder afgebeeld.

 Post tACS (image with Neuroguide©)

ACS

 Post tACS post 3D NFB (Neuroguide©)

ACSnfb

Besluit

Indien secuur en correct uitgevoerd, geeft de stimulatie een boost, zodanig dat cognitieve processen én minder werkende structuren worden aangezet tot verbeterde werking. Neurofeedback, wat volledig steunt op het natuurlijke leervermogen van de hersenen, kan zo optimaal aangrijpen en onderliggende neuroplasticiteit ter versterking van het hersennetwerk aansturen en stimuleren. Hierdoor worden blijvende resultaten geboekt.

Studie over pEMF

#neurofeedback #geschiedenisNFB #NFBpraktisch

Posted on 23 oktober 2015 in Brain update

Share the Story

About the Author

Hannelore van BrainCTR!

Response (1)

  1. Karolien
    4 november 2015 at 22:48 · Beantwoorden

    Zo herkenbaar allemaal!
    Ik kan weer aan de slag. Mag niet opgeven en moet blijven geloven in mijn kracht.
    Thanx!

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top