Groen is de norm

 – training met Funny Valentine in plaats van Beautiful Love –


Nog vòòr ik in 2014 BrainCTR opstartte, ging ik voor een ‘gewaagd experiment’. Enerzijds wou ik via wetenschap vinden waar het in hersenen [gedrag & beleving] fout liep en dit herstellen. Anderzijds wou ik via therapie ontdekken waar unieke talenten en creativiteit een ongekende kracht gaven om zo een sprong in de evolutie te maken. (zie ook The future is now” en Deviatie of de norm?“) En wie daarvoor beter als proefkonijn dan… mezelf?


Mijn weg werd niet bepaald gemakkelijk met een diepgaande transformatie, net zoals ook sommige van mijn cliënten deze kennen. Bovendien hebben negatieve levensgebeurtenissen invloed. Een moeilijk, maar onvermijdelijk proces daarbij is de pijn- en rouwbeleving [verdriet]. De ‘negatieve’ emoties van boosheid, frustratie, angst, verlating, afwijzing, hopeloosheid…  zitten (onderdrukt) in je hersenen en lijf en moeten eruit. Deze sturen immers onbewust je gedrag [triggering], vreten tonnen energie en verbergen grote delen van wie je bent. Door ze te beleven (her)vind je je wensen en behoeften [je dromen]… kortom jezelf. Dit heb je nodig om problemen en slechte patronen in je huidige en toekomstige handelen én omgeving te herkennen en in te grijpen. En je performantie te verbeteren. Gelukkig krijg je daarvoor heel wat nieuwe energie in de plaats. (1)

Vandaag zet ik de gegevens bij elkaar en illustreer mijn tocht door de onderwereld en terug…

De overzichten zijn genormaliseerde powermetingen aan de scalp (z-score van µV2) per frequentiebin en genormaliseerde coherentiemetingen van linker- en rechterhersenhelft. Het laatste weerspiegelt de samenwerking van hersengebieden. In de praktijk gebruiken we Loreta voor bronlokalisatie van verstoringen en beroepen nog op tal van andere parameters. In plaats van onderliggende zwakke structuren en verstoringen in hersennetwerken toe te lichten, koos ik voor dit éénvoudig duidelijk visueel overzicht.

Legende: groen is de norm. Lichtblauw tot donkerblauw is een te weinig aan hersenactiviteit. Geel tot oranje-rood is een teveel aan activiteit.

5/05/2014 – (opstart BrainCTR)  The future is now(2)

8/08/2014 – Deviatie of de norm?

11/07/2014 – eerste meting vòòr een training van 10 sessies

Klik voor Loreta – beelden. Rechts worden eerst de coördinaten in de hersenen weergegeven, nadien volgt de afwijking ten opzichte van de norm [standaarddeviatie] Onder -2 of boven +2 geeft manifeste klachten. TF zijn de minima of maxima per frequentiebin (Hz) zoals ook weergegeven in het overzicht van power aan de scalp.

met nog 9 sessies op 12/07 – 14/07 – 16/07 – 17/07 – 27/07 – 02/08 – 24/08 – 27/08 – 17/09

30/09/2014  – meting vòòr de 11de sessie (na 10 sessies)

5/10/2014 – No-brainer, no quote

24/12/2014 – Lichtjes…

28/05/2015 – Waarom ‘happy’ niet altijd ‘go lucky’ is

25/09/2015 – Love

6/10/2015 – Youniverse [n]

10/10/2015 – Jip & Janneke (1/2)

11/10/2015 – Bas & Boe op de wereld gezet

11/10/2015 – Jip & Janneke (2/2)

18/10/2015 – Wish Upon a Star

23/10/2015 – Een erfenis…

25/11/2015 – Bewondering voor je hersenen! (Iseult)

29/11/2015 – Een droomidee! (Iseult)

3/12/2015 – Revisited & Revised… (Iseult)

18/12/2015 – meting vòòr de training

18/12/2015 – Voorbij de diagnose (Iseult)

24/12/2015 – Make magic!

31/12/2015 – Happy New You!

18/01/2016 – Open brief (cliënt)

1/02/2016 – Change is not the question (Tom Degreef, expert)

11/02/2016 – meting vòòr de training

17/02/2016 – To be continued… (cliënt)

30/03/2016 – Terugblik (cliënt)

4/05/2016 – Plezier met papier

02/06/2016 – meting vòòr de training

2/07/2016 – Wie ben ik?

19/09/2016 – meting vòòr de training

BA33: actief bij andere bewustzijnstoestanden zoals dissociatie of onder invloed zijn; gerelateerd met conflictmonitoring en pijn (fysiek, emotioneel of psychisch – schuld en schaamte – ) 

Linkse en rechtse spot in de hoge frequenties geven (ruwweg) resp. positieve en negatieve controle weer.

12/10/2016 – meting vòòr de training

4/11/2016 – The neural express (Dr. Georges Otte, neuropsychiater)

18/11/2016 – Dut overleden (zie onder bij Feel!)

15/12/2016 – meting vòòr de training

30/12/2016 – Connected (film van Tiffany Shlain)

20/01/2017 – Afscheid

9/03/2017 – Puntje (gedichtje; cliënt)

29/03/2017 – Waargebeurd

10/07/2017 – Evil

9/08/2017 – Games

11/08/2017 – Fair Play (website)

11/09/2017 – Feed back

30/11/2017 – Charlie overleden (zie onder bij Feel!)

1/12/2017 – Hocus Pocus (grotendeels cliënt)

07/12/2017 – meting vòòr de training

19/12/2017 – Feel!

22/12/2017 – WinterQ (event)

15/01/2018 – eerste meting vòòr bombing (dagelijkse training)

24/01/2018 – meting vòòr de laatste sessie van bombing (na 7 sessies, weekend niet)

Klik voor Loreta-beelden

(Bijna) tijd voor die sprong in de evolutie!


(1) De neurotherapie wordt aangepast in functie van je psychologisch en emotioneel proces. Belangrijk is dat het dragelijk is (comfortabel als het kan) en je grote evolutie blijft doormaken. Bij onze cliënten kunnen we het proces sneller en efficiënter realiseren dan hier het geval was.  

(2) Ik ben gestart met trainen tijdens mijn opleiding in Amerika in 2013. Ik heb hiervan geen beelden, doch wel kennis van wat was verstoord.

Posted on 25 januari 2018 in Brain bursts

Share the Story

About the Author

Hannelore van BrainCTR!

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top